Φόρμα Check-in

Check-In Form page

  Στοιχεία πελάτη

  Έχετε τροφικές αλλεργίες;
  (Αν ναι, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα είδη)

  Στοιχεία συγκατοίκων

  Δήλωση συγκατάθεσης (GDPR)


  Να διατηρούνται τα στοιχεία αυτά και ύστερα από την αναχώρηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση σε μία επόμενη/μελλοντική κράτηση/παραμονή στο ξενοδοχείο

  Την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms/newsletter/επιστολών για την ενημέρωση για προγράμματα/προσφορές/εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες του ξενοδοχείου

  Την κλήση ή την αποστολή μηνυμάτων/εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών

  Να διαβιβάζονται τα δεδομένα αυτά σε άλλες εταιρίες του ομίλου για την παροχή συναφών υπηρεσιών

  Να διαβιβάζονται τα δεδομένα αυτά σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες για την παροχή συναφών υπηρεσιών

  Να διαβιβάζονται τα δεδομένα αυτά σε πλατφόρμες online κρατήσεων

  Να διαβιβάζονται τα δεδομένα αυτά σε δημόσιες αρχές διασφάλισης δημοσίας τάξης για λόγους ασφάλειας

  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας.


  On-line Check in